Dokumentide näidised

Smart ID keskkonnas koostatud dokumendid

Lepingud – TarnelepingNon Disclosure Agreement

Volikirjad – Näidisvolikiri

Aruanded – Jäätmearuanne

Teatised – HooneRegistri andmeteatis, Osaniku otsus Äriregistrile

Ankeedid – Abipolitseiniku ankeet

Taotlused – Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Avaldused – Hagiavaldus abielu lahutamiseks

Kodanikualgatused – Taotlus Rail Balticu peatamiseks

Kliendi keskkonnas moodustatud dokumendid, mis suunatakse allkirjastamisele

Teenuste tellimise leping – Pilveteenus.ee