Jäätmeloa või jäätmekäitleja registreerimistõendi omajana olete kohustatud esitama oma  jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande hiljemalt 01.veebruariks. 

Juhul kui jäätmealast tegevust ei toimunud, tuleb esitada Keskkonnaametile määruse nr 1 lisa 1  täidetud esileht kinnitusega, et tegevust ei toimunud.